top of page

Regulamin zakupów na stronie marzyszbiegnij.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem www.marzyszbiegnij.pl (dalej: Serwis). Znajdziesz w nim informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

 

Sklep internetowy www.marzyszbiegnij.pl (dalej: Sprzedawca) jest prowadzony przez:

GRESTO Katarzyna Greszta

Ul. Rawska 4, 53-118 Wrocław

NIP: 886 187 83 23, REGON: 020925700

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kasia@marzyszbiegnij.pl

 

§1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym Serwis jest Sprzedawca.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest umożliwienie Ci złożenia zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Serwisie. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 3. Jeżeli zdecydujesz się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Ci wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach, nowych wpisach na blogu, usługach Sprzedawcy lub z zaproszeniem do udziału w ankiecie – nie częściej niż raz w miesiącu. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub w Serwisie. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 6. Płatności są obsługiwane przez BlueMedia. Zapłata za Towar jest możliwa za pośrednictwem serwisu BlueMedia z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada BlueMedia zgodnie ze swoim regulaminem.

 7. Sprzedawca nie pobiera opłat za komunikację z nim. Poniesiesz ewentualne koszty komunikacji w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarłeś z firmą świadczącą Ci usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 8. Sprzedawca zapewnia poprawność działania Serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 11, bieżące wersje przeglądarek Edge, Opera, Chrome, Safari, Mozilla. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

 9. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 10. Jesteś zobowiązany do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

§2 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. Do złożenia zamówienia potrzebny jest dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu. Musisz też wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie towaru do koszyka poprzez użycie przycisku „Zamów planer” lub „Zamawiam”;

  2. wybór ilości zamawianego towaru;

  3. dane Klienta;

  4. wybór formy dostawy;

  5. wybór metody płatności;

  6. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 3. Realizacja zamówienia za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych odbywa się po zaksięgowaniu Twojej wpłaty na koncie Sprzedawcy lub, przy płatnościach kartą debetową albo kredytową, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że nie byłeś w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformowałeś o tym Sprzedawcę.

 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym poinformuje Cię w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.

 5. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę produktów na podany przez Ciebie adres. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu w Serwisie.

 6. Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Ciebie rodzajem dostawy na wskazany przez Ciebie adres. 

 7. Dowód zakupu zostaje wysłany drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (faktura elektroniczna). Poprzez złożenie zamówienia wyrażasz zgodę na otrzymanie e-faktury VAT.

 8. Poprzez złożenie zmówienia wyrażasz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Sprzedawcę Twoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

§3 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub skorzystać z formularza: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216. Oświadczenie możesz też napisać samodzielnie.

 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Twój e-mail (podany przy zamówieniu albo inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Masz obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu na adres Sprzedawcy.

 6. Towary odsyłasz na własny koszt.

 7. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny, aby stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie towaru.

 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Ci dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostawy towaru, a jeżeli wybrałeś sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, nie zwróci Ci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 9. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inną metodę płatności. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą debetową albo kredytową, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§4 Rękojmia

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Ci produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeśli stwierdzisz wadę produktu, powinieneś poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Możesz:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany towaru lub usunięcia wady.

 4. Nie możesz odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.

 6. Koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedawca.

 7. W przypadku oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany towaru na wolny od wad, żądania usunięcia wady (opartych o art. 5615 Kodeksu cywilnego) Sprzedawca ustosunkuje się do Twojego oświadczenia w terminie czternastu dni. Do każdego innego oświadczenia, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin czternastu dni, Sprzedawca ustosunkuje się w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego). W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał Twoje oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.

 8. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi wyślij na adres e-mail: kasia@marzyszbiegnij.pl lub listem poleconym na adres Sprzedawcy.

 

§5 Gwarancja „100% GWARANCJA NA 100 DNI”

1. Jeśli po 100 dniach używania Planera marzysz.biegnij, licząc od daty na fakturze zakupu, nie jesteś zadowolony z produktu, będziesz mógł zwrócić zakupiony towar i otrzymasz zwrot pieniędzy za Planer marzysz.biegnij.

2. Gwarancja obowiązuje, jeśli przez 100 dni używasz Planera marzysz.biegnij zgodnie z jego przeznaczeniem i przynajmniej raz w tygodniu, a planer jest wypełniony Twoimi zapiskami w całym okresie używania (minumum 100 dni).

3. Aby otrzymać zwrot, najpierw wyślij do Sprzedawcy e-mail na adres: kasia@marzyszbiegnij.pl. E-mail musi być wysłany z tego samego adresu mailowego, który podałeś przy zamawianiu Planera marzysz.biegnij. W e-mailu napisz dlaczego nie jesteś zadowolony i podaj nr konta do zwrotu pieniędzy.

4. Nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych Sprzedawca wyśle Ci zwrotnie e-mailem adres do odesłania Planera marzysz.biegnij. Odeślij Planer niezwłocznie po otrzymaniu e-maila, ale nie później, niż w ciągu 14 dni.

5. Sprzedawca zwróci Ci pieniądze za Planer (kwota za Planer marzysz.biegnij podana na fakturze elektronicznej), jeżeli spełnisz łącznie wszystkie poniższe warunki:

a. Kupiłeś Planer marzysz.biegnij na stronie https://www.marzyszbiegnij.pl/oferta.

b. Przez 100 dni używałeś Planera marzysz.biegnij zgodnie z jego przeznaczeniem i przynajmniej raz w tygodniu. Planer marzysz.biegnij jest wypełniony Twoimi cotygodniowymi zapiskami dotyczącymi biegania.

c. Napiszesz w e-mailu, o którym mowa w par 5 pkt 3, dlaczego nie jesteś zadowolony i podasz nr konta do zwrotu pieniędzy za planer.

d. W dniu wysyłki e-maila, o którym mowa w par 5 pkt 3, minęło co najmniej 100, a co najwyżej 110 dni od daty otrzymania planera (wg daty na fakturze elektronicznej).

e. Odeślesz towar w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotnego maila od Sprzedawcy, o którym mowa w par 5 pkt 4.

6. Po spełnieniu łącznie wszystkich warunków wymienionych w par 5 pkt 5 Sprzedawca zwróci pieniądze niezwłocznie – nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania Twojego Planera. Pieniądze zostaną przelane na konto podane w mailu, o którym mowa w par 5 pkt 3.

7. Gwarancja obowiązuje wyłącznie do towaru: Planer marzysz.biegnij.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia Twoich praw i nie może być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności zapisów regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie i zgodnie z nim Umowa powinna być wykonywana i interpretowana. Wybór polskiego prawa nie pozbawia Cię jednak ochrony zapewnianej przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa Twojego miejsca zamieszkania.

 3. O zmianach regulaminu Sprzedawca powiadomi Cię przez wiadomość wyświetloną w Serwisie lub w inny, właściwy sposób.

 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej obowiązuje Cię regulamin zaakceptowany przez Ciebie przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy uznasz go za mniej korzystny od aktualnego i poinformujesz Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli wyrazisz taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Możesz również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedawca oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

 6. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2021.

bottom of page